Eπικαιροποίηση 24/5/2018

       ΑΡΘΡΟ 15

    15.α. H Γκολογκινας Κίμων και Ελλη Ο.Ε. εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας αυστηρά τους επικαιροποιημένους κανονισμούς προστασίας τους. Η Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε. με το διακτριτικό τίτλο Artpeckers είναι αποκλειστικά υπέυθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτών. Συγκεντρώνουμε, αποθηκέυουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή και κατά την εγγραφή σας το σύστημα για πιθανή μελλοντική αγορα με τη συγκατάθεσή  σας ή και κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας.

     Στα πλαίσια της σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας τα δεδομένα σας μεταβιβάζονται για τους ανωτέρω σκοπούς στους συνεργαζόμενους με εμάς φορείς, εξυπηρετώντας νομικούς, φορολογικούς, χρηματοπιστωτικούς και λόγους ολοκλήρωσης της παραγγελίας (15δ) επιβεβαιώνοντας ότι οι εν λόγω φορείς τηρούν τη νόμιμη διαδικασία.

   Κατά την εγγραφή σας αλλά και κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα κωδικοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων παντός οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου τρίτου.

   15.β. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στη σελίδα και να ελέγξει τους όρους της χωρίς να παραθέσει προσωπικά δεδομένα. Για την υποβολή ερωτημάτων και την εν γένει επικοινωνία με την εταιρεία ο χρήστης υποβάλλει σε πλατφόρμα επικοινωνίας  συγκεκριμένα στοιχεία (όνομα email) ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού (log in)/ εγγραφή στην ιστοσελίδα μας ως πελάτης της εταιρείας μας ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία (όνομα, επίθετο, προσωπικό κωδικό πρόαβασης, email).

   Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας- σύναψη της σύμβασης ο χρήστης/καταναλωτής έχει δύο επιλογές:

α) να ολοκληρώσει την παραγγελία ως προσωρινός επισκέπτης (guest) παραθέτοντας τα εξής στοιχεία : email, ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα, περιοχή, κινητό τηλέφωνο (σταθερό-fax προαιρετικά).

β)  να δημιουργήσει μόνιμο λογαριασμό στη σελίδα (στοιχεία του οποίου μπορεί να τροποποιεί όποτε το επιθυμεί) συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που περιλαμβάνει: το όνομα, επίθετο, προσωπικό κωδικό πρόσβασης, email., φύλο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα, περιοχή, κινητό τηλέφωνο (σταθερό τηλέφωνο-fax προαιρετικά). Δημιουργώντας τον εν λόγω λογαριασμό ο χρήστης/καταναλωτής διαθέτει το δικό του username και password το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τις παραγγελίες και τις αγορές του καθώς και το στάδιο αυτών. Την ευθύνη για τη διασφάλιση των ανωτέρω αυστηρά προσωπικών κωδικών φέρει αποκλειστικά ο χρήστης/καταναλωτής. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόσβασης ή και επεξεργασίας από τρίτο των αυστηρά προσωπικών κωδικών λόγω διαρροής τους από το χρήστη.

  Προς διασφάλιση της παραγγελίας ο χρήστης/καταναλωτής αποδέχεται την αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος στον υπολογιστή του που θα συμπεριλαμβάνει το αποδεικτικό της παραγγελίας. 

    15.γ. Ο χρήστης/καταναλωτής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων του καθώς και για τις πιθανές παρεπόμενες λόγω της ανακρίβειας (λάθη ή πλημμέλειες) του καθυστερήσεις ή πλημμέλειες στην εκτέλεση της παροχής. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή του αποδεικτικού παραλαβής συνιστά έναρξη της σύμβασης γι αυτό και ο χρήστης/καταναλωτής οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία για οποιοδήποτε προκύπτουσα αλλαγή ή διόρθωση των στοιχείων του, ώστε να επιτευχθεί η εκπλήρωση της παροχής. 

    15.δ. Αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων τηρώντας και το απόρρητο αυτών είναι η εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. . Σε περίπτωση ιδίως πληρωμής με πιστωτική κάρτα στα πλαίσια συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/καταναλωτή (αριθμός κάρτας, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης, cvc) τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο με εμάς ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με αποκλειστικό στόχο την ταυτοποίηση νόμιμου δικαιούχου του δικαιούχου της κάρτας. Επίσης, κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων ορισμένα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και με την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του καταναλωτή θα γνωστοποιούνται στη μεταφορική για την εκπλήρωση της παραγγελίας και την εκπλήρωση της  παροχής των προϊόντων προς τον χρήστη/καταναλωτή. Με την ρητή αποδοχή της παρούσας ο χρήστης/καταναλωτής συναινεί στην ανεπιφύλακτη χρήση των προσωπικών δεδομένω που παρέχει και τη χρήση/επεξεργασία τους από την εταιρεία για την εκπλήρωση της παραγγελίας.

    15.ε. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Ελλή Ο.Ε. αρχειοθετεί τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τη σύμβαση μετά τη σύναψή της στη βάση δεδομένων της, αποκλειστικός διαχειριστής της οποίας είναι η ίδια. Η εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα καθαρά με σκοπό την εκπλήρωση της παροχής (για τη διενέργεια πληρωμών, επιβεβαίωση πελάτη/τόπου αποστολής, τιμολόγηση κ.τ.λ.) ή σε περίπτωση υπαναχώρησης του άρθρου 10 ή ακύρωσης του άρθρου 5 ή επιστροφής των χρημάτων ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/καταναλωτές σε περίπτωση που έρθουν σε επικοινωνία με την εταιρεία, καθώς και στην περίπτωση αποστολής newsletter για ενημέρωση των χρηστών/καταναλωτών για νέα προϊόντα ή προσφορές. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής μπορεί αν επιθυμεί να μη λαμβάνει τα ως άνω ενημερωτικά μηνύματα (15στ). Ταυτόχρονα, η εταιρεία επιφυλάσσεται να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες περί πάσης φύσεως νομικών ή φορολογικών ή και στατιστικών σκοπών. 

    Η αποδοχή της παρούσας σύμβασης αποτελεί και την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του χρήστη/καταναλωτή προς χρήση των προσωπικών δεδομένων τόσο από την Γκολογκίνας Κίμων & Ελλη Ο.Ε. για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όσο και από τον εκάστοτε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τη διενέργεια των πληρωμών με πιστωτική κάρτα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

     15.στ. Χρηση για διαφημιστικούς σκοπούς/εγγραφή στο newsletter

    Σας ενημερώνουμε οτι με το παρόν συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς προώθησης, για στατιστικούς λόγους από την εταιρεία μας αλλά και τη χρήση cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Περισσότερα μάθετε και στην πολιτκή των cookiesΤαυτόχρονα κατά την εγγραφή σας στο newletter δίνετε ρητή συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αποστολή μηνυμάτων σχετικά με τα νέα τις εταιρείας, προσφορές και καινούρια προϊόντα.

    Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας αποστείλετε email ή επιστολή μέσω ταχυδρομίου για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω λόγους.

    15.ζ. Δικαίωμα στη λήθη

Ο χρήστης/καταναλωτής μετά τη σύναψη διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με το διαχειριστή της ιστοσελίδας και δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο με τα δεδομένα του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. την πρόσβαση στην παραγγελία του ανά πάσα στιγμή όπως επίσης, και την ενημέρωση ή και διαγραφή των δεδομένων του. Στην περίπτωση που ο χρήστης/καταναλωτής διατηρεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα δύναται να τροποποιήσει άμεσα τα δεδομένα του ή ακόμη και να τα διαγράψει (δικαίωμα στη λήθη). Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα με την επιφύλαξη ολοκλήρωσης της παραγγελίας και των άρθρων 5, 10 και 11 των όρων χρήσης.

   15. η. Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά την ιδιωτικότητα του τελικού χρήστη ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου εφαρμόζεται το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 και 3471/2006, που ενσωμάτωσαν τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ αντιστοίχως και ιδίως το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση την επιφύλαξη να εφαρμόζει μελλοντικές αναθεωρημένες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

   15. θ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε προβληματισμό σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε και να διαγράψετε οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα