Η ηλεκτρονική διέυθυνση www.artpeckers.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. με καταστατική έδρα την οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 46, διακριτικό τίτλο υποκαταστήματος ‘’artpeckers’’ και έδρα υποκαταστήματος την οδό Βαλαωρίτου 12 (ΤΚ. 54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), αριθμό ΓΕΜΗ 043328606001, Α.Φ.Μ. 997808429 και Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

 

Ακολουθούν οι γενικοί όροι που διέπουν τον ιστότοπο καθώς και κάθε αγορά. Παρακαλούνται οι χρήστες/καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά πριν την περιήγηση στην ιστοσελίδα, πριν από κάθε αγορά και χρήση των υπηρεσιών, καθώς η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους των συναλλαγών και το συνολικότερο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.atpeckers.com χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Χρήση του ιστότοπου, ακόμη και κατόπιν αλλαγής των γενικών όρων, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων εκ μέρους του χρήστη/καταναλωτή.

 

 

1.Περιορισμός Ευθύνης - Ευθύνη χρήστη

 

Η Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, η οποία προκύπτει σε επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.artpeckers.com από τη μη προσήκουσα λειτουργία της (τυχόν καθυστερήσεις σφάλματα, διακοπές), την αδυναμία σύνδεσης στον ιστότοπο ή την αδυναμία παροχής των πληροφοριών και των παρόντων όρων χρήσεως που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια παρανόμων και επιβλαβών πράξεων,  καθώς, επίσης, υποχρεούται να τηρεί τον κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη διενέργεια ψευδών, επιβλαβών, προσβλητικών και εν γένει παρανόμων πράξεων κατά παράβαση της ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας που εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας. Ειδικά σε περίπτωση ψευδούς ή αθέμιτης παραγγελίας η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της καθώς, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του χρήστη. Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο χρήστης/καταναλωτής αναλαμβάνει όποια ευθύνη προκύψει από την εν γένει παράνομη συμπεριφορά του σε βάρος της εταιρείας Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε. ή οποιουδήποτε χρήστη ή καταναλωτή της ιστοσελίδας αλλά και γενικότερα κάθε τρίτου του οποίου παραβιάζονται τα έννομα αγαθά.

 

 

2.Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών

 

H ιστοσελίδα www.artpeckers.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του υποκαταστήματος artpeckers της εταιρείας Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε. και αφορά την κατασκευή και εμπορία ξύλινων μικροαντικειμένων μέσω διαδικτύου. Τα προϊόντα κατασκευάζονται από πιστοποιημένα ξύλα και βάφονται με φυσικά χρώματα, βερνίκια ή οικολογικά χρώματα νερού. Επίσης, κατασκευάζονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας με προσωπική κατεργασία από εμάς τους ίδιους. Για τον ανωτέρω λόγο κάθε προϊόν δε μπορεί να είναι πανομοιότυπο με τα υπόλοιπα και υπάρχει περίπτωση να έχει μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα καθώς και με τη φωτογραφία που παρουσιάζεται στο site, αντανακλώντας τη μοναδικότητα κάθε προϊόντος.

 

Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προϊόντων για τις προσωπικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Επισημαίνεται ότι στο ηλεκτρονικό κατάστημα πωλούνται και παιχνίδια. Αποκλειστικά για τα παιχνίδια που κατασκευάζει η εταιρεία μας υπάρχει ειδική σήμανση CE εναρμονισμένη με την κοινοτική νομοθεσία περί ευρωπαϊκών προτύπων καθώς και λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων αλλά και όροι χρήσης εναρμονισμένοι με την καταλληλότητά τους. Για όσα αντικείμενα δε φέρουν τη σχετική σήμανση CE περί πιστοποιημένου παιχνιδιού ή δεν αναφέρονται ως παιχνίδια (προϊόντα για ηλικίες άνω των 14 ετών) η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

 

Στην περιγραφή των προϊόντων και πριν την παραγγελία αναγράφονται σαφώς και επακριβώς όλες οι ιδιότητες των προϊόντων (μέγεθος, τύπος ξύλου, τύπος βερνικιού, χρώματος), η καθαρή αξία των προϊόντων, τα έξοδα αποστολής καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας όπως αντιστοιχεί στην Ελλάδα βάσει της αρχής προελεύσεως.

 

 

3. Πνευματική ιδιοκτησία - Αθέμιτος ανταγωνισμός

 

Tα σχέδια των προϊόντων και η επεξεργασία/κατεργασία τους, τα γραφιστικά, o σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, οι παρόντες όροι συναλλαγών  της ιστοσελίδας και οι φωτογραφίες της αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ & ΕΛΛΗ Ο.Ε. και αποτελούν διασφαλισμένα δικαιώματα/προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας νομίμως ανήκοντα αποκλειστικά στην εταιρεία μας και ειδικά στο υποκατάστημα artpeckers, είναι δε νομίμως κατοχυρωμένα βάσει του ελληνικoύ ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της, ιδιαίτερα αναφορικά με τα σχέδια των προϊόντων υπό την προστασία των διατάξεων για την πνευματική ιδιοκτησία.

 

Η εταρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της όσον αφορά την παράνομη χρήση, επεξεργασία και τυχόν εμπορική εκμετάλλευση όλων των ανωτέρω από τρίτους, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της παράβασης διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

Ο διακριτικός τίτλος-διακριτικό γνώρισμα του υποκαταστήματος έχει κατοχυρωθεί νομίμως στο ΓΕΜΗ Θεσσαλονίκης. Τo domain name www.artpeckers.com είναι νομίμως κατοχυρωμένο στην Ελληνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομίων αποδίδοντας εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία.

 

 

4.Τιμές προϊόντων

 

Οι τιμές των προϊόντων δηλώνονται πάντα σε ευρώ και όλες οι πληρωμές γίνονται πάντα σε ευρώ. Πριν από κάθε παραγγελία αναφράφεται ρητά ο Φ.Π.Α. ο οποίος επιβαρύνει τον καταναλωτή.Επισημαίνεται ότι στην τιμή των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνονται πιθανοί εισαγωγικοί δαμοί και φόροι οι οποίοι μπορεί να προκύψουν κατά την παράδοση των προϊόντων σε καταναλωτές που έχουν δηλώσει τρίτη χώρα ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ως τόπο παράδοσης.

 

 

5.Παραγγελία-Τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης

 

Ο χρήστης/καταναλωτής από τη στιγμή που προσθέσει στο καλάθι του το προϊόν/ τα προϊόντα, αποδεχθεί τους παρόντες όρους συναλλαγών, επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και δηλώσει ότι αποδέχεται την παρούσα σύμβαση, εκδηλώνει την ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεώς του που αποτελεί πρόταση για σύναψη της σύμβασης προς την εταιρεία. Στα πλαίσια της παραγγελίας παρέχονται σαφή τεχνικά μέσα που επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. Η δήλωση αποδοχής - το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας αποστέλλεται άμεσα χωρίς καθυστέρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο χρήστης/καταναλωτής κατά την παραγγελία, οπότε και καταρτίζεται η σύμβαση.

 

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή, συμβατική υποχρέωση-τρόπος εκπλήρωσης της σύμβασης του καταναλωτή είναι η αποπληρωμή του ποσού που αναγράφεται στο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή την αντικαταβολή, υποχρεούται να εκπληρώσει πρώτος την υποχρέωση πληρωμής για να ακολουθήσει η αποστολή του προϊόντος/προϊόντων ή η παράδοση αντίστοιχα. Η μη πληρωμή κατά τα ανωτέρω συνιστά μη εκλπήρωση συμβατικής υποχρέωσης εκ μέρους του καταναλωτή και η εταρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ιδίως στην περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό αν τα χρήματα δεν πιστωθούν στο λογαριασμό του άρθρου 9, η εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μετά την πάροδο 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αποδεικτικού παραλαβής από τον καταναλωτή.

 

Κάθε αγορά συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό (λιανική απόδειξη από ταμειακή μηχανή ή τιμολόγιο). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου κατά τη διενέργεια της παραγγελίας πρέπει να συμπληρωθούν από τον αγοραστή το ΑΦΜ, η ΔΟΥ,  η επωνυμία της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης και η δραστηριότητά της.

 

 

6.Γλώσσες στις οποίες συνάπτεται η σύμβαση

 

Οι όροι της σύμβασης παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει μέσω του εικονιδίου που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα μία από τις δύο γλώσσες. Μετά την επιλογή της γλώσσας από μέρους του χρήστη/καταναλωτή τον κίνδυνο να μην κατανοήσει ή να παρανοήσει τους όρους της σύμβασης τους φέρει αποκλειστικά ο ίδιος.

 

 

7.Ακύρωση

 

Ο χρήστης/καταναλωτής θα λαμβάνει e-mail τη στιγμή κατά την οποία το προϊόν θα παραδίδεται στη μεταφορική. Μέχρι την παραλαβή του e-mail ο χρήστης/καταναλωτής θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και να δηλώνει την επιθυμία ακύρωσης της σύμβασης. Εντός 14 ημερών από την ακύρωση ο καταναλωτής θα παραλαμβάνει τυχόν ποσό που έχει καταθέσει συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση διατηρείται το δικαίωμα του άρθρου 12.

 

 

8. Αποστολή και Έξοδα

 

Κάθε αποστολή εντός της ελληνικής επικράτειας κοστίζει 2 ευρώ+Φ.Π.Α. και γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ courier εντός 1-3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος από την εταιρεία μας προς τη μεταφορική. Για αγορές άνω των 60 ευρώ στην ελληνική επικράτεια τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

 

Κάθε αποστολή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο (χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες) γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ (ελληνικά ταχυδρομεία) εντός 3-5 εργάσιμων ημερών προς χώρες εντός Ε.Ε. και εντός 5-7 εργάσιμων ημερών προς τις χώρες του υπόλοιπου κόσμου από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος από την εταιρεία μας προς τη μεταφορική. Το κόστος αναγράφεται πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας. Για αγoρές άνω των 150 ευρώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

 

 

9.Πληρωμή

 

    Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

  • Πιστωτική/χρεωστική κάρτα
  • Αντικαταβολή (μόνο για Ελλάδα) με 2 ευρώ χρέωση για την υπηρεσία της αντικαταβολής
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Πειραιώς ( IBAN GR67 0172 2610 0052 6105 1299 708   Δικαιούχος: ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗ Ο.Ε.)
  • Paypal

 

 

10. Παράδοση

 

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται  εντός 30 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. Κατ’ εξαίρεση και δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται και ολοκληρώνονται στο χέρι από εμάς τους ίδους, η εταιρεία διατηρεί την επιφύλαξη να ενημερώνει τους χρήστες του ιστότοπου/καταναλωτές περί πιθανής πρόσθετης καθυστέρησης. Η δήλωση θα εμφανίζεται σε ευκρινές σημείο και ο καταναλωτής θα λαμβάνει πλήρη γνώση για περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας του ανωτέρω λόγου που δε συνιστά ανωτέρα βία, αλλά αποτελεί ιδιαίτερο όρο συμφωνίας των συμβαλλομένων. Τυχόν συνέχιση της παραγγελίας θα εξομοιώνεται με ρητή αποδοχή του όρου από το χρήστη/καταναλωτή υπό την επιφύλαξη του άρθρου 12. Σε περίπτωση μη αναγραφής συγκεκριμένης προθεσμίας καθυστέρησης σε εμφανές σημείο, η εταιρεία διατηρεί την υποχρέωση παράδοσης του προϊοντος/προϊόντων εντός 30 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

 

 

11.Ανωτέρα βία

 

Η εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. δεν ευθύνεται για τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητάς της, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας που συντελούν στην μη εκπλήρωση της παροχής, ειδικά της μη παράδοσης. Ενδεικτικά τα φυσικά φαινόμενα, ο πόλεμος, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι απεργίες, κυβερνητικές/νομοθετικές πράξεις, η αδύνατη παροχή πρώτων υλών από τους προμηθευτές μας συνιστούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρεία θα σας ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οποιοδήποτε από τα δύο μέρη δύναται μετά την παρέλευση τριών μηνών να υπαναχωρήσει. Κατά την ως άνω συνθήκη κάθε μέρος έχει υποχρέωση να αποδώσει τις παροχές που έλαβε χωρίς να αιτηθεί πρόσθετη αποζημίωση.

 

 

12.Δικαίωμα υπαναχώρησης-Επιστροφές

 

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος/των προϊόντων (φυσική κατοχή επί των αγαθών). Ως ημέρα και ώρα παραλαβής νοείται εκείνη που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής του courier/της μεταφορικής. Αν η 14 ήμερη προθεσμία λήγει σε αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα. Εντός του 14 ημέρου ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα της υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται ενημερώνοντάς μας ρητά με την προσθήκη γραπτής δήλωσης υπαναχώρησης στο εμπόρευμα που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στο τέλος του άρθρου. Σε περίπτωση δήλωσης υπαναχώρησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν/προϊόντα προστατευμένα κατά την αποστολή εντός 14 ημερών αφότου μας ενημερώσει.

 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στη διεύθυνση:

Διακριτικός τίτλος-υποκατάστημα 2 : ARTPECKERS

Δραστηριότητα: Κατασκευή και εμπορία ξύλινων μικροαντικειμένων

Έδρα υποκαταστήματος Βαλαωρίτου 12, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΤΚ. 54626

ΑΦΜ 997808429

ΔΟΥ  Kαλαμαριάς

τηλ.+30 2310-439276

Fax +30 2310-439276

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης η εταιρεία επιστρέφει στον καταναλωτή τα χρήματα εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την απόφασή του. Η εταιρεία οφείλει να  επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που πληρώσε για να παραλάβει το προϊόν/προϊόντα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής. Η εταιρεία διατηρεί την επιφύλαξη να καθυστερήσει την πληρωμή και να παρακρατήσει το τίμημα εωσότου λάβει πίσω το προϊόν/τα προϊόντα και το/τα ελέγξει.

 

Επιστροφές προϊόντων στα πλαίσια της υπαναχώρησης, γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή χρησιμοποιηθει ή καταστραφεί και εφόσον το προϊόν συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και να επιστρέψει το προϊόν με χρέωση του καταναλωτή.

      

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης:

 Προς ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ & ΕΛΛΗ Ο.Ε. (Artpeckers), Βαλαωρίτου 12, fax 2310439276, email:info@artpeckers.com:

 

 

  Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

 

 Που παραγγέλθηκε στις      /    /     και παρελήφθη στις   /   /   . 

 

 Όνομα καταναλωτή:

 

 Διεύθυνση καταναλωτή:

 

 

Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

Ημερομηνία

 

13. Αντικατάσταση προϊόντων ελατωμματικών-μη συνομολογημένη ιδιότητα

 

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία αντικατάσταση προϊόντος/προϊόντων τα οποία κατά την παράδοση στον αγοραστή είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία ή είναι κατεστραμμένα. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η εταιρεία διατηρεί το  δικαίωμα να τάξει εύλογη προθεσμία για αντικατάσταση του προϊόντος/των προϊόντων.

 

Ο καταναλωτής δύναται να ζητήσει την πλήρη επιστροφή των χρημάτων του μόνο όταν δεν είναι ενδεδειγμένη η αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την παραλαβή του προϊόντος που είναι ελαττωματικό ή στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες ο καταναλωτής οφείλει να αποδείξει ότι το ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας υπήρχε κατά την παραλαβή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής  διατηρεί το δικαίωμα της παραγράφου 12.

 

 

14. Ισχύον δίκαιο-Επίλυση διαφορών

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, έχει συνταχθεί βάσει της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003, του  Ν.2251/1994 με τις τροποποιήσεις του και την οδηγία 2011/83, εναρμονιζόμενη πλήρως με  το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα δικαιώματα του καταναλωτή.

 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα τον κανονισμό ΕΕ 524/2013 και την οδηγία 2013/11/ΕΕ, προτείνει την εναλλακτική επίλυση διαφορών που αφορούν τις ηλκετρονικές αγορές τόσο για καταγγελίες της εταιρείας όσο και για καταγγελίες των καταναλωτών. Στην Ελλάδα η ανεξάρτητη αρχή ‘’Ο Συνήγορος του καταναλωτή’’ αποτελεί τον διαθέσιμο φορέα επίλυσης διαφορών για καταγγελίες από καταναλωτές προς εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

15.Προσωπικά δεδομένα

 

Για τα προσωπικά δεδομένα ενημερωθείτε εδώ.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

16. Πρωτόκολλο SSL

 

Για την προστασία των συναλλαγών αλλά και εν γένει των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/καταναλωτή που συγκεντρώνονται από την ιστοσελίδα www.artpeckers.com, η εταιρεία Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. μεριμνά για την ασφαλή και ορθή συγκέντρωση και καταγραφή των εν λόγω δεδομένων. Για τον ανωτέρω λόγο κατά την πρόσβαση του χρήστη/καταναλωτή στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Με την εν λόγω μέθοδο παρέχεται η κρυπτογράφηση των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης/καταναλωτής ειδικά κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τη δημιουργία μόνιμου λογαριασμού και τη διενέργεια της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής με πιστωτική κάρτα). Στα πλαίσια της ασφαλούς σύνδεσης και επικοινωνίας που παρέχει το πρωτόκολλο SSL όλα τα στοιχεία αποστέλλονται μέσω συγκεκριμένης κρυπτογραφημένης σύνδεσης με σκοπό την αποφυγή υποκλοπής, παραποίησης ή κακής και κακόβουλης χρήσης των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι κατά την διενέργεια πληρωμών με πιστωτική κάρτα η Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα (αριθμός κάρτας, όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης, cvc), αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση των οποίων είναι ο εκάστοτε ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, όπως και η Paypal βάσει των πρωτοκόλλων και των μέσων ασφαλείας συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι ίδιοι για τη διασφάλιση της πληρωμής.

 

 

17. COOKIES

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artpeckers.com της εταιρείας Γκολογκίνας Κίμων & Έλλη Ο.Ε. χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλιση των συναλλαγών, τη μεταφορά δεδομένων και εν γένει την ακώλυτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι κείμενα αρχείου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του χρήστη/καταναλωτή και εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω των εξατομικευμένων πληροφοριών των χρηστών. Τα cookies συχνά αναγνωρίζουν τους χρήστες και συνολικότερα τις προτιμήσεις τους κατά την πλοήγηση. Τα cookies δύναται να εξυπηρετούν και διαφημιστικά μηνύματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας καθώς και να εξυπηρετούν ενέργειες remarketing. Επίσης, οι συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν με τη άδειά μας να χρησιμοποιούν cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και έχουν οριστεί από τους ίδιους με σκοπό τη στοχευμένη διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστoτόπους των συνεργατών μας λαμβάνοντας γνώση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies. Η χρήση των cookies στον παρόντα ιστότοπο είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κοινοτική νομοθεσία και δη με τις οδηγίες 95/46 ΕΚ και 2009/136/ΕΚ και τον κανονισμό 45/2001 ΕΚ.

 

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει και να αναπαράγει τους ανωτέρω όρους της σύμβασης.